26.8.17

Kontakt


Masz pomysł na ciekawą sesję? Chcesz uwiecznić ważną chwilę w swoim życiu? Śmiało napisz!

Z pewnością wspólnie stworzymy ciekawe zdjęcia, które będą dla Ciebie pamiątką na lata. Sesje realizuję na terenie Zielonej Góry i w okolicznych miejscowościach. Współpracuję również na zasadzie TFP.


Jeśli chcesz się ze mną skontaktować skorzystaj z formularza zamieszczonego poniżej.


Twoje imię:

Twój adres e-mail: (wymagane)

Wiadomość: (wymagane)
Jeśli zależy Ci na błyskawicznej odpowiedzi sugeruję napisać wiadomość na Facebooku.


***

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
&1
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Sesja zdjeciowa - Pożegnanie lata.
2. Organizatorem Konkursu jest Patrycja Iwaszkiewicz - Fotograf.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebookowym www.facebook.com/patrycjaiwaszkiewiczfoto
w dniach 27.08 - 3.09.2017 (do godz. 12:00).


WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 2
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego. 


NAGRODY
§ 3
1. Nagrodą w Konkursie jest plenerowa sesja zdjęciowa wykonana w Zielonej Górze przez organizatora - Patrycję Iwaszkiewicz.
a) Zwycięzca otrzyma 10 wyretuszowanych zdjęć w formie elektronicznej. 
b) Zwycięzca zgadza się na publikację zdjęć z wygranej sesji na stronach:
www.patrycjaiwaszkiewiczfoto.blogspot.com
www.facebook.com/patrycjaiwaszkiewiczfoto
www.instagram.com/patrycjaiwaszkiewiczfoto

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez organizatora Konkursu w drodze losowania, którzy polubi i udostępni publicznie na swojej tablicy post konkursowy.

3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wiadomość o wygranej w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia pod rygorem odstąpienia prawa do nagrody. 

5. Wygrana sesja zdjeciowa zostanie wykonona w przeciągu 5 tygodni od ogłoszenia Laureata Konkursu.

6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs. 

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.


DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
§ 4
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska,  adresu konta poczty elektronicznej,  numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą  przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Subiektywnie o fotografii , Blogger